Recycling the german ghosts

Identyfikacja wizualna zrealizowana została dla Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w ramach grantu „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945”.

„Recycling the german ghosts” to projekt mający na celu zbadanie szeroko rozumianej poniemieckości na obszarze dzisiejszych Czech, Polski i Słowacji.
Recycling the german ghostsRecycling the german ghosts

nazwa i tone of voice

Podczas pracy nad brandingiem projektu naukowego postawiliśmy sobie za cel uporządkowanie jego anglojęzycznej nazwy i uproszczenie komunikacji. Zdawaliśmy sobie sprawę, że działania naszego klienta skierowane będą do zróżnicowanego odbiorcy z trzech różnych krajów. Już sam wybór jednego języka, angielskiego, mógł stanowić pewną barierę w komunikacji.

koncepcja

W opracowaniu brandingu bardzo ważny był dla nas kontekst historyczny: dawne dziedzictwo trzech krajów i nowa rzeczywistość społeczno-kulturowa powstała w wyniku zmian ludnościowych po 1945 roku na obszarze Czech, Polski i Słowacji.
Recycling the german ghostsRecycling the german ghosts
Konsekwentnie postawiliśmy na prostotę: podstawowy znak graficzny stworzony jest z dwóch kwadratów. Ich odpowiednie ułożenie pozwala na wyodrębnienie kolejnych elementów, w tym charakterystycznej jasnej przestrzeni, swoistej carte blanche umożliwiającej zaistnienie nowych form.
Recycling the german ghostsRecycling the german ghosts

kolorystyka

Postawiliśmy na kolory mocno digitalowe, luźno odnoszące się do trzech wspomnianych krajów: granat i czerwień oraz przestrzeń achromatyczna: biel i czerń.
Nazwa:Granat
RGB:0/0/255
HEX:#0000FF
Nazwa:Czerwień
RGB:255/0/0
HEX:#FF0000
Nazwa:Biel
RGB:255/255/255
HEX:#FFFFFF
Nazwa:Czerń
RGB:0/0/0/
HEX:#000000

typografia: Avory Latin i Poppins

W identyfikacji wizualnej korzystamy z kroju pisma posiadającego znaki diakrytyczne obecne w alfabetach czeskim, polskim i słowackim. Użyliśmy kroju Poppins o dużej czytelności, a także Avory Latin zaprojektowanego w czeskim Brnie.
Recycling the german ghostsRecycling the german ghosts

elementy
identyfikacji

Na potrzeby projektu powstała animacja, logo, typogram, seria unikatowych wizytówek, seria key visual (odwołujących się m.in. do filmu „Prawo i pięść”), rozbudowana seria kolorystyczna znaku. Postawiliśmy na kolory mocno digitalowe, luźno odnoszące się do trzech wspomnianych krajów.
Recycling the german ghostsRecycling the german ghosts
Recycling the german ghostsRecycling the german ghosts
klient: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
rok: 2023
druk i papier: druk cyfrowy, papier Munken Polar Rough 300 g/m2
team: Jan Diehl-Michałowski, Tomasz Mincer
zdjęcia: deal design • studio

zobacz inne projekty