Recycling the german ghosts

Projekt recycling the german ghosts został zaprojektowany na zlecenie Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Z dwóch względów była to dla nas niezwykle ważna inicjatywa. Przede wszystkim od strony czysto ideowej istotne było działanie na rzecz uchodźców. Od strony artystycznej był to dla nas ciekawy i rozwijający projekt.
Recycling the german ghostsRecycling the german ghosts

koncepcja

Wyszliśmy z założenia, że identyfikacja wizualna w projekcie nie powinna przesłonić dzieł artystów, którzy zdecydowali się przekazać swoje prace na aukcję charytatywną. Dlatego postawiliśmy na prosty, wręcz ascetyczny, ale wyrazisty design, skoncentrowany wokół idei pomagania.
Nazwa:Granat
RGB:0/0/255
HEX:#0000FF
Nazwa:Czerwień
RGB:255/0/0
HEX:#FF0000
Nazwa:Biel
RGB:255/255/255
HEX:#FFFFFF
Nazwa:Czerń
RGB:0/0/0/
HEX:#000000
Papier, na którym wydrukowano plakaty, imitował efekt lustra, dzięki czemu każdy mógł zobaczyć w nich swe zniekształcone odbicie wraz z hasłem „pomagamy”. Motyw gry lustrem zastosowaliśmy również w katalogu prac, był też obecny w samej przestrzeni wystawienniczej muzeum.

typografia: Chaim & Aviva & Kompan

W identyfikacji użyliśmy dwóch dopełniających się rodzin krojów: Chaim & Aviva i Koman. Pierwszy z nich w odmianie Regular, zaprojektowany został przez Zofię Janinę Borysiewicz. Drugi – Kompan – zaprojektowany został przez warszawską wytwórnię fontów Laïc: Type Foundry.
Recycling the german ghostsRecycling the german ghosts

elementy
identyfikacji

W ramach projektu powstał rozbudowany zestaw elementów identyfikacji: logotyp, walltext, plakat, katalog, broszura, animacje oraz grafiki do mediów społecznościowych.

wystawa i aukcja

Kluczowym elementem identyfikacji było opracowanie materiałów graficznych w przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ulicy Pańskiej.
klient: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
rok: 2023
druk i papier: druk cyfrowy, papier Munken Polar Rough 300 g/m2
team: Jan Diehl-Michałowski, Tomasz Mincer
zdjęcia: deal design • studio

zobacz inne projekty